Join News @ Iritty Whats App Group

കണിച്ചാറിൽ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടംകണിച്ചാറിൽ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം


കേളകം :കണിച്ചാർ കുരിശുപള്ളിക്ക് സമീപം കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. ആർക്കും പരിക്കില്ല

Post a Comment

Previous Post Next Post
Join Our Whats App Group